Çocukluk çağında kanser

Kanser, çocukluk çağında da görülen önemli bir sağlık problemi. Çocukluk çağı kanserleri ve erişkin dönemde görülen kanserler sahip oldukları özellikler nedeni ile birbirlerinden ayrılıyorlar.

Çocukluk çağında en sık görülen kanser, kan kanseri olarak da bilinen lösemidir. Kan kanseri anlamına gelen löseminin ALL tipi %90’a varan oranlarda tedavi edilebiliyor.*

Lenfoma, beyin tümörleri, bir tür kemik tümörü olan osteosarkom, ve bir başka kemik tümörü olan Ewing sarkomu’na da çocukluk çağında rastlanır.

Wilms’ tümörü yine sadece çocuklarda görülen özel bir tür böbrek tümörüdür. Nöroblastom ve kas hücrelerinden köken alan Rabdomyosarkom çocuklarda özel kötü huylu tümörler iken, gözün retina tabakasından köken alan tümör olan Retinoblastom ise erken bebeklik döneminde saptanabilir. Bunlara ek olarak, üreme hücrelerinden köken alan tümörler, ve özel bir tür karaciğer tümörü olan hepatoblastom da çocukluk çağında görülür.

Çocuklarda neden kanser olur?

Bu sorunun tam cevabı aydınlatılamamış olsa da, çocukluk çağı kanserlerinde genetik özelliklerin büyük önem taşıdığını biliyoruz. Down Senromu, Nörofibromatozis, Multipl Endokrin Neoplazi, PTEN Hamartoma Tümör Sendromu, Von Hippel Lindau, Li-Fraumeni Sendromu gibi sendromların kansere yatkınlığa sebep olmaktadır.

Sigara ve kimyasallar erişkinler için kanıtlanış birer risk faktörü iken çocukluk çağı kanserlerinde etkisi gösterilememiştir.

Bizi İnstagram’da Takip Edin
@oncowearofficial
+90 507 707 9481